با تصویب مجلس صورت گرفت؛

اصلاح شیوه تامین مسکن و زمین ایثارگران در سال ۹۴

سیاسی

مجلس با اصلاح بخشی از لایحه بودجه سال آینده شیوه تامین مسکن یا زمین مسکونی برای ۷۰ هزار نفر از ایثارگران در سال آینده را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بند الحاقی یک به تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اصلاح و تصویب کردند؛ در صورت تصویب نهایی این بند در شورای نگهبان، دولت مکلف شد تا در سال آینده کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح «نظامی و انتظامی» ساکن در خانه های سازمانی را تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل در ردیف های مربوطه در اعتبارات نیروهای مسلح برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی می شود.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند (ج) تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال آینده مقرر کردند در اجرای بند (ل) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به قیمت تمام شده برای حداقل ۷۰ هزار نفر از واجدان شرایط که قبلا از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده اند، از طریق منابع جدول شماره ۱۸ قانون بودجه اقدام کند. مجلس همچنین با تصویب اصلاحات صورت گرفته در بند (الف) تبصره ۱۶ سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مکلف کرد تا در اجرای بند (ز) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، خزانه داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.