منابع یمنی اعلام کردند:

توافق گروهای سیاسی یمن بر سر تشکیل شورای ریاستی

سیاسی

منابع آگاه از برقراری توافق میان گروههای سیاسی یمن با نظارت نماینده سازمان ملل بر سر تشکیل یک شورای پنج نفره جهت اداره امور یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یمنی خبر به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد که اعضای گروههای سیاسی یمن در نشست اخیر خود با حضور «جمال بن عمر» نماینده سازمان ملل در امور یمن برسر تشکیل شورای ریاستی یمن به توافق رسیده اند.

این منبع همچنین اعلام کرد که بر اساس این توافق اعضای شورای ریاستی یمن متشکل از پنج فرد خواهد بود.

گروههای سیاسی یمن برای بررسی بیشتر این طرح امروز یکشنبه مجدداً گرد هم خواهند آمد.