رای الیوم تحلیل کرد:

بشار اسد در پنجمین سال بحران استوارتر از قبل؛ تشتت مواضع مخالفان

سیاسی

یک رسانه عربی در تحلیلی درباره وضعیت سوریه در سالروز بحران این کشور به استحکام بیش از پیش نظام سوریه و بقای بشار اسد و تشتت مواضع مخالفان اشاره کرده و خواستار راهکار سیاسی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رای الیوم در مطلبی درباره سوریه با اشاره به اینکه بحران سوریه وارد پنجمین سال خود شده است از پایداری سوریه و بقای بشار اسد با وجود همه توطئه ها علیه آنها سخن گفته و آورده است: امروز بحران سوریه وارد پنجمین سال خود شد در حالی که بشار اسد همچنان پابرجاست و مخالفان وی از تشتت رنج می برند و گروههای مسلح به اقدامات خود ادامه می دهند و کسی نمی داند که آینده چه خواهد شد.

این رسانه می افزاید: در ابتدای بحران سوریه کشورهای زیادی علیه نظام بشار اسد فعالیت می کردند اما هم اکنون تعداد این کشورها به تعداد انگشتان دست رسیده است و اولویتهای آمریکا فرق کرده است. باراک اوباما دیگر از روزهای اندک بشار اسد سخن نمی گوید زیرا اوباما به خوبی می داند که وی قدرت را ترک خواهد کرد و رئیس جمهوری سوریه همچنان بر کرسی خود حضور دارد.

رای الیوم بیان کرد: نظام سوریه پایداری کرد و از تنگنا خارج شد و ارتش سوریه قوی است زیرا بخش اعظم ملت سوریه حامی آن هستند در حالی که حامیان مخالفان سوری روز به روز کمتر می شوند.

همپیمانان نظام سوریه که در راس آنها ایران و روسیه قرار دارند قوی و استوار در کنار این نظام ماندند و ذره ای خلل در عزم آنها حاصل نشده در حالی که همپیمانان مخالفان سوری از ملت سوریه به عنوان برگه ای برای تحقق طرحهای انتقام جویانه خود سوء استفاده کردند. اما موضوع قابل توجه این است که سوریه کنونی مانند چهار سال قبل نیست و ویران شده و ده ها نفر از ساکنان آن آواره شده اند.

رای الیوم در پایان بر ضرورت راهکار سیاسی برای توقف درگیری در سوریه و تمرکز بر همزیستی مسالمت آمیز و وحدت سوریه تاکید کرد.