«گل» برگشتن به عرصه سیاست را تکذیب کرد

سیاسی

رئیس جمهور سابق ترکیه شایعات مبنی بر برگشت خود به عرصه فعالیت های سیاسی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «عبدالله گل» رئیس جمهور سابق ترکیه به شایعات مبنی بر برگشتش به عرصه فعالیت های سیاسی این کشور را رد کرد.

وی در استانبول با اشاره به شایعات موجود مبنی بر قصد وی برای حضور در رقابت های انتخاباتی پارلمان ترکیه در ماه ژوئن به خبرنگاران گفت: آنچه که درباره من می نویسند و می گویند تحت کنترل من نیست.

عبدالله گل در ادامه گفت: در حال حاضر من چنین برنامه ای ندارم. من در این مقطع زمانی در عرصه فعالیت های سیاسی فعال نخواهم بود. دوستان من این مسئولیت را پذیرفته اند و من هم خواهان موفقیت آنها هستم.