در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آشنا: توضیحات یونسی در مورد سخنانش کافی است!

سیاسی

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در پاسخ به این سوال که دولت در مورد اظهارات اخیر یونسی چه تصمیمی می گیرد، گفت: توضیحات یونسی در گفتگو با شبکه العالم در مورد این موضوع کافی است.

حسام الدین آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اظهارات اخیر یونسی که واکنش مقامات عراقی را در پی داشته است، گفت: آقای یونسی توضیحات کافی نسبت به اشتباه برداشتی که از سخنانش شده بود در گفتگو با شبکه العالم ارائه کرده است و خبرگزاری دولت نیز آنرا پوشش داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا توضیحات آقای یونسی در مورد این اظهارنظر کافی است و می تواند سوءتفاهم ها رفع کند و دولت در مورد این موضوع چه تصمیمی خواهد گرفت، تصریح کرد: اگر خبرگزاری مهر کمک کند، بله کافی است.

به گزارش مهر، علی یونسی مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی در همایش "هویت ایرانی" در تهران گفته بود: " امپراطوری ایران به پایتختی بغداد مانند گذشته در طول تاریخ احیاء شده است. بغداد مانند گذشته حوزه تمدنی، فرهنگی و هویتی ماست... جغرافیای ایران و عراق قابل تجزیه نیست و فرهنگمان غیر قابل تفکیک است... تمام منطقه خاورمیانه ایران است و تمام ملت های منطقه بخشی از ایران هستند و ما خواهان تاسیس اتحادیه ایران در منطقه هستیم".

سپس دستیار ویژه رئیس جمهور در مصاحبه ای دیگر با العالم با ارائه توضیحاتی درباره این اظهاراتش که موجب واکنش مقامات کشور عراق شده، گفت: ما معتقدیم کشورهای منطقه با اتحاد و همکاری می توانند با توسعه طلبی کشورهای خارج از منطقه مقابله کنند و این به معنای چشمداشت ایران به مرزهای سایر کشورها نیست.

وی تاکید کرد:  ایران هیچگاه به دنبال توسعه طلبی و تجاوز و تعدی و جنگ طلبی نبوده و امروز هم ایران به فکر هیچ جنگ و تعدی نیست، و همانطور که رئیس جمهوری ما گفت، ما اگر لازم باشد دفاع کنیم با قدرت دفاع می کنیم ولی هیچوقت به فکر توسعه طلبی نیستیم و مرزهای منطقه قانونی است و ما به تمامیت ارضی و استقلال همه کشورها احترام می گذاریم، و هرگز به فکر دخالت در کشورهای منطقه نیستیم.