درگیری داعش و فجر لیبی در شهر سرت

سیاسی

تروریستهای داعش و فجر لیبی در شهر سرت با یکدیگر درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، به دنبال بروز اختلاف میان گروههای تروریستی داعش و فجر لیبی در شهر ساحلی سرت درگیری شدیدی میان اعضای این گروههای تروریستی رخ داد.

اعضای فجر لیبی پیشتر با داعش همسو بودند اما اخیرا از این گروه تروریستی انتقاداتی کرده اند.

«ابومحمد الفرجانی» یکی از سرکردگان گروه ترویستی داعش در شهر سرت پیشتر نیز در یک نوار ویدئویی اعضای فجر لیبی را تهدید به قتل کرد.