جذب افسران دوره بن علی و ۲۰ هزار اهالی جنوب یمن در ارتش

سیاسی

رئیس جمهوری مستعفی یمن دستور داد افسران دوره رژیم بن علی و ۲۰ هزار نفر از اهالی جنوب یمن در ارتش جذب شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن طی دستور العملی ده ها افسر دوره علی عبدالله صالح دیکتاتور سابق این کشور را برای خدمت در ارتش یمن فراخواند.

عبد ربه منصور هادی همچنین دستور داد ۲۰ هزار نفر از اهالی جنوب یمن در ارتش این کشور جذب شوند تا به زعم وی توازن در ارتش برقرار شود.

رئیس جمهوری مستعفی یمن همچنین «محمد مارم» را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرد. پیش از این «احمد عوض بن مبارک» رئیس دفتر عبد ربه منصور هادی بود.