در گفتگو با مهر مطرح شد:

ایراد شورای نگهبان به باز گذاشتن دست دولت در لایحه بودجه ۹۴

سیاسی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از ایراد شورای نگهبان به عدم وجود سقف مشخص در برخی بند های لایحه بودجه خبر داد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: شورای نگهبان به برداشت از صندوق توسعه ملی جهت طرح های مختلف ایراد نگرفته اما اعلام کرده است که محل این برداشت ها مشخص شود زیرا در گزارش کمیسیون تلفیق محل برداشت از صندوق توسعه ملی مشخص نشده است.

نماینده مردم مسجد سلیمان ادامه داد: برخی ایرادات شورای نگهبان براساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است که براساس آن نمی توان بدون تامین منابع هزینه ای ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: ایراد مهم شورای نگهبان به ردیفی هایی است که دست دولت باز گذاشته شده بود و سقفی برای آن مشخص نشده بود که شورای نگهبان خواستار تعیین سقف برای آن ردیف ها شده است.

جلیلی گفت: شورای نگهبان به دو سقفی بودن بودجه سال ۹۴ هیچ ایرادی نگرفته است.

وی اظهار داشت: شورای نگهبان در بودجه سال ۹۴ نیز مجددا به بندهایی که ماهیت بودجه ای ندارند و در قالب احکام دائمی در لایحه بودجه آورده اند ایراد گرفته است.

وی گفت: در بخش حذف یارانه پردرآمدها به دلیل اینکه مصداق پردرآمدها در موضوع مشخص نشده بود، شورای نگهبان ایراد گرفته است.

به گزارش مهر در هنگام تصویب بودجه در صحن علنی مجلس نیز یکی از ایرادات مهم اقتصاددانان مجلس به لایحه بودجه ۹۴، عدم وجود سقف مشخص در برخی بند های لایحه بودجه بود.