واکنش سخنگوی وزارت خارجه به گزارش احمد شهید: غیرمنصفانه، غیر علمی است و در آن تردید جدی داریم

وزارت خارجه, سخنگوی وزارت امور خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت : ایران به عملکرد غیرمنصفانه و غیر علمی گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رعایت نکردن اصول و موازین بین‌المللی با تردید جدی می‌نگرد.

ایسنا نوشت:


سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت : ایران به عملکرد غیرمنصفانه و غیر علمی گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رعایت نکردن اصول و موازین بین‌المللی با تردید جدی می‌نگرد.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درخصوص سخنان اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: سخنان وی و بخش هایی از گزارش که مورد اشاره قرار گرفته به صورت یکجانبه به دور از واقعیات و بدون رعایت مقررات وظایف مربوط به مامورین از جانب شورای حقوق بشر ارائه شده است .مرضیه افخم با بیان اینکه متاسفانه روشن شده است اراده ای فراتر و خارج از سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد در تهیه گزارش ایران دخیل است، گفت: ایران به عملکرد غیر منصفانه و غیر علمی گزارشگر ویژه به لحاظ رعایت نکردن اصول و موازین بین المللی با تردید جدی می نگرد.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارشگر ویژه روشهای نادرست و غیر قانونی و جهت دار و پیش داوری را پایه گذاشته که خارج از شرح وظایف ماموریت‌داران شورای حقوق بشر است.افخم یادآور شد : جمهوری اسلامی ایران به خوبی به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه حقوق بشر واقف و همواره همکاریهای خوب و گسترده ای را با مکانیزم‌های بین المللی در این زمینه انجام داده است .او گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهد خود برای ارتقاء همه جانبه حقوق شهروندان پایبند و اقدامات بسیار مهمی در این زمینه از جمله در خصوص ارتقاء حقوق شهروندی ، حقوق اقلیتها و حقوق زنان انجام داده است و به برنامه‌ها و تلاشهای خود در این زمینه ادامه خواهد داد.احمد شهید ،گزارشگرحقوق بشری سازمان ملل ، در گزارش جدید خود بار دیگر ، ایران را به نقض حقوق زندانیان قاچاق مواد مخدر، قاتلین و مرتکبین به برخی جرائم دیگر ازجمله همجنس بازان متهم کرده است . 
     
45231 


کد N767057