انتخاب ناظران کمیسیون صنایع و معادن در شورای عالی کشور

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته آینده ناظران خود در شورای‌عالی استاندارد، شورای‌عالی صنایع دریایی کشور،

شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی فضائی را انتخاب و به صحن علنی مجلس معرفی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعضای کمیسیون صنایع و معادن لایحه بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مواد مورد بررسی: تبصره(4) ماده(4) و ماده(9) را در دستور رسیدگی دارند.

کمیسیون مذکور 4 نفر از نمایندگان مجلس را برای انتخاب دونفر از آنها جهت عضویت در شورای‌عالی استاندارد توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انتخاب می‌کنند، همچنین 2 نفر از نمایندگان مجلس را برای انتخاب یک نفر از آنها جهت عضویت در شورای‌عالی صنایع دریایی کشور توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر بر می‌گزینند.

کمیسیون صنایع و معادن 2 نفر از نمایندگان مجلس را برای انتخاب یک نفر از آنها جهت عضویت در شورای‌عالی فناوری اطلاعات توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و 2 نفر از نمایندگان مجلس را برای انتخاب یک نفر از آنها جهت عضویت در شورای‌عالی فضائی توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر را انتخاب می‌کنند.

انتهای پیام

کد N766685