کوثری در گفتگو با مهر:

اظهارات مساله‌دار یونسی باتوجه به سابقه امنیتی‌اش سهوی نیست

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تاکیدبراینکه اظهارت یونسی برای دولت هزینه بر است، گفت: با توجه به سابقه امنیتی یونسی نمی توان این برداشت را کرد که که اظهارات مسئله‌دارش سهوی است.

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی، گفت: در درجه اول رئیس جمهور باید به این مساله رسیدگی کند و دستور دهد تا دستگاه های امنیتی و قضایی یونسی را بخوانند و در نهایت محاکمه کنند.

کوثری، ادامه داد: اظهارات ناسنجیده یونسی غیرقابل گذشت است و نشان دهنده ذهن معاند وی است که می خواهد بین کشورمان و کشور دوست و برادر (عراق) نفاق ایجاد کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه یونسی در دستگاههای اطلاعاتی، گفت: با توجه به اینکه یونسی در دوره ای وزیر اطلاعات بوده، نمی توان این برداشت را کرد که اظهاراتش سهوی است؛ لذا  قطعا این‌گونه اظهارات مساله‌دار با حساب و کتاب است و باید رسیدگی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی، تاکید کرد: اگر مشاور رئیس جمهور قدرت بیان ندارد و اشتباهاتش سهوی است، لذا روحانی باید وی را برکنار کند؛ چراکه با سخنرانی هایش هر روز هزینه و چالش جدیدی برای دولت و نظام ایجاد و جامعه را ملتهب می کند.

کوثری، خاطرنشان کرد: مجلس نیز از رئیس جمهور می خواهد که به این موضوع رسیدگی کند و رئیس جمهور باید خیلی قاطعانه با یونسی برخورد و وی را از سمتش عزل کند.

به گزارش مهر، علی یونسی مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی در همایش "هویت ایرانی" در تهران گفته بود: " امپراطوری ایران به پایتختی بغداد مانند گذشته در طول تاریخ احیاء شده است. بغداد مانند گذشته حوزه تمدنی، فرهنگی و هویتی ماست... جغرافیای ایران و عراق قابل تجزیه نیست و فرهنگمان غیر قابل تفکیک است... تمام منطقه خاورمیانه ایران است و تمام ملت های منطقه بخشی از ایران هستند و ما خواهان تاسیس اتحادیه ایران در منطقه هستیم".

سپس دستیار ویژه رئیس جمهور در مصاحبه ای دیگر با العالم با ارائه توضیحاتی درباره این اظهاراتش که موجب واکنش مقامات کشور عراق شده، گفت: ما معتقدیم کشورهای منطقه با اتحاد و همکاری می توانند با توسعه طلبی کشورهای خارج از منطقه مقابله کنند و این به معنای چشمداشت ایران به مرزهای سایر کشورها نیست.

وی تاکید کرد:  ایران هیچگاه به دنبال توسعه طلبی و تجاوز و تعدی و جنگ طلبی نبوده و امروز هم ایران به فکر هیچ جنگ و تعدی نیست، و همانطور که رئیس جمهوری ما گفت، ما اگر لازم باشد دفاع کنیم با قدرت دفاع می کنیم ولی هیچوقت به فکر توسعه طلبی نیستیم و مرزهای منطقه قانونی است و ما به تمامیت ارضی و استقلال همه کشورها احترام می گذاریم، و هرگز به فکر دخالت در کشورهای منطقه نیستیم.