وزیر پیشین فلسطین در گفتگو با مهر:

طرح مصربرای تشکیل نیروی متحدعربی تعریفی ازتروریسم ارائه نداده است

سیاسی

ابراهیم ابراش با بیان اینکه طرح مصر درخصوص تشکیل نیروی نظامی مشترک عربی تنها در زمانی دارای ارزش و صلاحیت خواهد بود که پشتوانه اش یک راهبرد مشخص برای بازسازی طرح ملی عربی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دعوت «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر از کشورهای عربی برای تشکیل یگان نظامی مشترک برای مقابله با تروریسم گزارش‌ها حاکی است که مصر تلاش خود برای اخذ تأیید از کشورهای عربی در این زمینه را ادامه می دهد.

السیسی نیز در موقعیت‌های مختلف لزوم تشکیل یک نیروی متحد عربی را مطرح می‌کند و این در حالی است که مقامات مصری هنوز مطلبی در مورد مفهوم تروریسم بیان نکرده اند و گروه های تروریستی را که قرار است این نیروی مشترک به مبارزه با آن برود، معرفی و مشخص نکرده اند و نگفته اند منظور از تروریست ها، داعش است یا انصار الشریعه یا ولایت های درنه و سرت در لیبی.

«ابراهیم ابراش» وزیر فرهنگ پیشین فلسطین  استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اعلام کرد که درخواست مصر برای تشکیل نیروی نظامی مشترک میان کشورهای عربی به عنوان واکنشی برای اعدام مصریها توسط داعش در لیبی را نمی توان به عنوان یک اقدام مناسب برای مقابله با خطری که مصر و جامعه عربی را تهدید می کند، قلمداد کرد و نمی توان برای آن ارزشی قائل شد اگر یک واکنش آنی برای اتفاق مذکور در لیبی باشد.

وی افزود: اما اگر پشت این درخواست یک ایدئولوژی و تفکر راهبردی برای بازسازی طرح ملی عربی باشد می توان به عنوان یک طرح با ارزش به آن نگریست و خیزش و بازسازی این طرح ممکن نخواهد بود مگر آنکه دیدگاهها در عرصه آنچه که هم اکنون در منطقه در جریان است به هم نزدیک باشد و تعریف درستی از امنیتی ملی و عربی و همچنین خطرات پیش روی آن ارائه شود.

این چهره آکادمیک در ادامه تصریح کرد: راهبرد کشورهای عربی  در این خصوص باید مشخص و مشترک باشد، جبهه دوست و دشمن باید مشخص باشد و موضع متحدی در قبال همه خطرات موجود در منطقه باید میان کشورهای عربی اتخاذ شود که این خطرات از خطر رژیم صهیونیستی و خطر وجود تکفیریها گرفته تا خطر نقشه های غرب و آمریکا برای تحمیل طرح خاورمیانه جدید را شامل می شود.

گفتگو از فاطمه درخشان