کاردار سفارت لبنان با مهر مطرح کرد؛

راهکار کاهش تاثیر تحریم‌ها/ نتایج معکوس فشار علیه ایران

سیاسی

کاردار سفارت لبنان در ایران با اشاره به سازو کار موجود برای کاهش تاثیر تحریم ها تاکید کرد که فشار علیه ایران حتی نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است.

علی هاشمی کاردار سفارت لبنان در ایران در رابطه با تاثیر تحریم های اقتصادی بر بهره مندی افراد از حقوق بشر به خبرنگار مهر گفت: آمریکا و برخی از کشورهای غربی متاسفانه با تحریم بسیاری از کشورها ادعا می کنند که سیستم حکومتی این کشورها را مورد هدف قرار دادند اما واقعیت امر این است که این تحریم ها پیامدهای بسیار منفی را بر زندگی مردم گذاشته است.

وی در ادامه با اشاره به تحریم مواد غذایی، برخی از تجهیزات و داروها از سوی غربیها تاکید کرد که تحریم مالی کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه باعث هدر رفتن سرمایه ملی این کشورها شده و در نتیجه باعث می شود تا درآمد ملی این کشورها کاهش یابد و این موضوع ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی مردم دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که «تحریم های اقتصادی با هدف توقف برنامه هسته ای ایران انجام می شود اما این تحریم ها بر زندگی مردم تاثیر گذاشته است، غرب این تناقض را چگونه توجیه می کند؟» گفت: آمریکا هم اکنون بیش از یک دهه است که از حربه تحریم علیه ایران، کره شمالی، سودان، کوبا و چین استفاده کرده اما به همگان ثابت شده که این حربه نه تنها کارساز نبوده بلکه در ایران نتایج بسیار مثبتی نیز به همراه داشته است.

علی هاشمی گفت: تحریم ها در ایران باعث شده که استعدادهای درونی ملت شکوفا شود، این کشور به استعدادهای داخلی اتکا کند و در بسیاری از زمینه های علمی از جمله فناوری نانو، سلول های بنیادین و خود انرژی هسته ای به مرز خودکفایی برسد.

وی در ادامه با اشاره به تولید سوخت ۲۰ درصدی از سوی ایران، بهره برداری از رآکتور تهران و ارسال سوخت به داخل قلب رآکتور افزود: قابلیت دانشمندان ایرانی، کشورهای بزرگ را حیرت زده کرده و این کشورها به این باور رسیده اند که ایران و حتی ملت های دیگر را نمی شود تحریم کرد و تحریم ها حتی می تواند پیامدهای بسیار معکوسی را به همراه داشته باشد.

علی هاشمی گفت: متاسفانه کشورهای غربی با زیر پا گذاشتن بدیهی ترین قوانین بین الملل حتی از ورود بسیاری از داروها، قطعات هواپیماهای مسافربری و بسیاری از تجهیزات علمی جلوگیری کردند و چهره زشت و استکباری خود را در نزد ملت ها به نمایش گذاشته و نشان دادند که علی رغم ادعای خود در زمینه حمایت از حقوق بشر هنگامیکه منافع سیاسی آنها به خطر می افتد، به این آرمان ها پشت کرده و به آن پایبند نیستند.

کاردار سفارت لبنان در ایران در پاسخ به این پرسش که «چه سازو کاری را برای این موضوع می توانیم تعبیه کنیم که تحریم های اقتصادی آثار منفی خود را بر بهره مندی افراد از حقوق بشر کم کند؟» گفت: خوشبختانه در جهانی زندگی می کنیم که نوع ارتباط کشورها با یکدیگر تا حد زیادی تاثیر تحریمهای اقتصادی را ناممکن می کند، بطوریکه ارتباط قوی میان کشورها وجود دارد و می توان گفت تحریم ها در این زمینه کارساز نبوده است.

وی افزود: اما متاسفانه اتحاد اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال تحریم برخی از کشورها باعث شده تا کشورهای تحت تحریم در ابعاد اقتصادی با مشکلات فراوان مواجه شوند. البته سازمان همکاری اسلامی سازمانی بزرگ بوده که ۵۴ کشور مهم عضو آن بوده و راهکاری را ارائه کرده اند که بر اساس آن پیش نویسی در مجامع بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل باید تدوین شود که طرح تحریم های اقتصادی را کاملا محکوم می کند.

علی هاشمی تاکید کرد: بر اساس طرح سازمان همکاری اسلامی، کشورهای تحریم کننده از راهکار قضایی برای محکوم کردن تحریم ها استفاده می کنند و برای جبران خسارت می توانند اقامه دعوا کرده و طلب خسارت کنند. همچنین اصل همکاری و تبادل اقتصادی بین ملت ها مسئله ای است که در منشور سازمان ملل تعریف شده و راهکار طبیعی موجود میان ملت ها است.

مصاحبه از معصومه زارع