به راه افتادن کمپین اینترنتی علیه امضا کنندگان نامه کنگره

سیاسی

سایت رسمی دفتر ریاست جمهوری آمریکا کمپینی را علیه نمایندگان جمهوریخواه امضا کننده نامه خطاب به رهبران ایران به راه انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وطن ترکیه، کمپینی اینترنتی علیه ۴۷ نماینده کنگره که نامه ای را علیه توافق هسته ای ایران و آمریکا امضا کرده اند، به راه افتاده است. بر این اساس شرکت کنندگان در این کمپین این نمایندگان جمهوریخواه را خائنان به موافع ملی آمریکا می دانند.

در صورتی که شمار امضا کنندگان در این کمپین به ۱۰۰ هزار نفر برسد، دولت آمریکا موظف به اقدام در خصوص درخواست آنان است. در بیانیه ای که در سایت کاخ سفید قرار داده شده معترضان با استناد به قانون مصوب سال ۱۷۹۹ هر گونه مداخله در تصمیمات دولت را به منزله خیانت به کشور می دانند و افرادی که این جرم را مرتکب شوند باید تحت پیگرد قرار گیرند.

اخیرا گروهی ۴۷ نفره از نمایندگان جمهوریخواه کنگره با امضای نامه ای خطاب به رهبران ایران مدعی شده اند هر گونه توافق هسته ای احتمالی بین آمریکا و ایران را رد کرده و مفاد آن را تغییر خواهند داد. این در حالی است که مقامات دولت آمریکا ضمن مخالفت با چنین ادعایی، اجرایی شدن آن را از نظر قانونی ناممکن ارزیابی کرده اند.