احمد شهید گزارش جدید خود درباره ایران را منتشر کرد

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

احمد شهید گزارش جدید خود درباره اوضاع حقوق بشر در ایران را که مربوط به ماه مارس سال 2015 است منتشر کرد.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی خبرگزاری صدا و سیما، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران برای سازمان ملل متحد گزارش ماه مارس خود درباره اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد.

4949

کد N766086