نوه امام خمینی (ره) تبیین کرد:

اعتقاد راسخ به ولایت‌فقیه،مهمترین ویژگی‌های شخصیتی حاج احمد خمینی

سیاسی

اصفهان – نوه امام خمینی (ره) اعتقاد راسخ به اصول و آرمانهای انقلاب و ولایت‌فقیه را از ویژگی های بارز حجت‌الاسلام احمد خمینی برشمرد و گفت: ایشان تا آخرین نفس سرسپرده ولایت فقیه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی عصر امروز در مراسم بیستمین سالگرد رحلت حجت الاسلام احمد خمینی( پدر خود ) در گلستان شهدای اصفهان با اشاره به ویژگی های این یادگار امام خمینی (ره) اظهار داشت: نخستین ویژگی مهم مرحوم حجت الاسلام احمد خمینی تربیت تحت نظارت امام خمینی (ره) و در دامان مادری از یک خاندان فرهنگی بود که تربیت در چنین خاندان بزرگی خود در ایجاد شخصیت والای ایشان نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه آن مرحوم همواره در مسیر انقلاب گام بر می داشت، افزود: در تمام مراحل پیش از انقلاب و پس از آن و چه در تبعید و یا در ایران حاج احمدآقا هیچگاه امام خمینی (ره) را تنها نگذاشت و از این رو به خوبی مدافعان انقلاب و یا افرادی که در هر برهه های از زمان از آرمان های انقلاب رو برتافتند را می شناخت.

نوه امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه مرحوم حاج احمدآقا اعتقاد کامل به آرمان‌های امام داشته و تا آخرین نفس به ولایت فقیه پایبند بود، ابراز داشت: ایشان به خوبی یاران امام و انقلابیون را می شناخت و برای افرادی که تا آخر به پای انقلاب ایستادند ارج و احترام فراوانی قائل بود.

وی ادامه داد:  ایشان همچنین با توجه به آشنایی با حلقه های انقلابیون و گروه های مختلف و همراهی همیشگی با امام خمینی ایشان نقش موثری در پیروزی انقلاب داشت و امام خمینی(ره) نیز گاهی برای نوشتن اعلامیه‌ها از ایشان مشورت می‌گرفت.

حجت الاسلام خمینی با اشاره به اینکه حجت الاسلام احمد خمینی خود را سپر بلای تهاجمات دشمنان علیه امام خمینی (ره)  قرار داده بود، گفت: مرحوم سید احمد خمینی با تمام وجود به آرمان‌های انقلاب و امام اعتقاد راسخی داشت و تا آخر عمر خویش در مسیر انقلاب و ولایت حرکت کرد.