معاون رئیس جمهوری سوریه:

اتحادیه عرب آلت دست شیخ نشینان و امیران نفتی شده است

سیاسی

معاون رئیس جمهوری سوریه در دیدار هئیت اردنی ضمن انتقاد از عملکرد اتحادیه عرب از اردن به سبب اجازه دادن به تروریستها برای ورود به سوریه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نجاح العطار معاون رئیس جمهوری سوریه  در دیدار هیئت اردنی گفت: پولهایی که برای کمک به تروریسم در سوریه می شود اگر خرج توسعه امت عربی و ایجاد نهادهای علمی و فرهنگی می شد بهتر نتیجه می داد.

وی افزود: جنگ تروریستی ظالمانه علیه سوریه در مواضع ما تاثیری نداشته است.

العطار ضمن انتقاد از اردن به سبب اجازه دادن به تروریستها برای ورود به سوریه اعلام کرد: چرا اردن که ما هیچگاه به عنوان غریبه به آن نگاه نکرده ایم به تروریستها اجازه عبور به سوریه را می دهد و از آنها حمایت مالی و تسلیحاتی می کند

وی از اینکه اتحادیه عرب آلت دست مشتی شیخ نشین و امیران نفتی که برای تاثیرگذاری بر تصمیمات آن پول خرج می کنند شده است ابراز تاسف کرد و افزود: آنچه مخالفان سوری نامیده می شود امروز با اسرائیل تعامل می کند و به طور متوالی خواستار دخالت نظامی خارجی در سوریه شده است موضوعی که شهروندان سوری با آن مخالفند.

از سوی دیگر سامی المجالی رئیس هیئت اردنی نیز از اینکه اردن گذرگاهی برای عبور تروریست ها باشد مخالف خود را نشان داد.