هزاران کارمند کمیسیون انتخابات افغانستان در تقلب دست داشته‌اند

سیاسی

مقامات کمیسیون انتخاباتی افغانستان از تقلب وسیع کارمندان این نهاد در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان پس از بررسی پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افغانستان و تحقیق در مورد هزاران کارمند این کمسیون اعلام کرد ۹۸۷۸ کارمند استخدامی و قراردادی در تقلب های انتخاباتی گذشته دست داشته اند!

در پی این بررسی ها که از سه ماه گذشته تا کنون در جریان بود، هزاران کارمند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کار برکنار شدند.

گفته می شود افرادی که در تقلب های انتخابات افغانستان دست داشته اند، تا ۱۰ سال حق فعالیت در کمیسون های انتخاباتی کشور را ندارند.