فیلم/پیشروی‌های برق آسا نیروهای مردمی و امنیتی عراق در تکریت

سیاسی

بین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراق پیشروی های قابل ملاحظه ای در تکریت به دست آورده اند.

فیلم/پیشروی‌های برق آسا نیروهای مردمی و امنیتی عراق در تکریتبین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراق پیشروی های قابل ملاحظه ای در تکریت به دست آورده اند.