آمریکا اجازه نداد نماینده ویژه سازمان ملل به زندانهای این کشور دسترسی پیدا کند

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

به نماینده ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از زندانهای آمریکا داده نمی شود.
به نوشته شماره امروز روزنامه گاردین در اینترنت: خوآن مندز مامور تحقیق ارشد سازمان ملل در زمینه استفاده از شکنجه دیروز واشنگتن را به تعلل در موافقت با درخواستهای مکرر وی برای بازدید از زندانهای فدرال و امکان دسترسی به زندانیان در خلیج گوآنتانامو متهم کرد.
مندز در ژنو گفت که بیش از دو سال منتظر بوده است تا آمریکا به وی مجوز دسترسی به طیفی از زندانهای ایالتی و فدرال را بدهد. وی هدف از این بازرسی ها را تحقیق درباره حبس های انفرادی عنوان کرد.
مندز گفت که از جمله خواستار بازدید از زندانهای فدرال در نیویورک و کلورادو و زندانهای ایالتی در نیویورک، کالیفرنیا و لوئیزیانا بوده اما با گذشته دو سال هنوز پاسخ مثبتی دریافت نکرده است و حتی در آخرین تماسش به وی گفته شد که زندانهای فدرال غیرقابل دسترس اند.
به گفته مندز، در زندانهای آمریکا بیست و پنج تا سی سال حبس در سلولهای انفرادی و محبوس کردن زندانیان در یک سلول با هیچ تماس انسانی برای بیش از بیست ساعت در روز مسئله ای غیرمعمول نیست.
طبق گزارش اتحادیه آزادیهای مدنی در آمریکا، در هر روز بیش از هشتاد هزار نفر در زندانهای آمریکا در حبس انفرادی به سر می برند.
مندز بویژه درباره حبس انفرادی مجرمان زیر سن قانونی ابراز نگرانی کرد و از واشنگتن به علت خودداری از صدور مجوز دسترسی قابل قبول به زندان نظامی آمریکا در خلیج گوآنتانامو در کوبا و صد و بیست و دو زندانی که هنوز در آنجا به سر می برند، به شدت انتقاد کرد.

4949

کد N765461