المنشوق اعلام کرد:

تدابیر امنیتی در اطراف سفارت مصر در لبنان

سیاسی

وزیر کشور لبنان از تدابیر امنیتی در اطراف سفارت مصر به دنبال تهدید داعش علیه این سفارتخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نهاد المنشوق وزیر کشور لبنان تاکید کرد: سفارت مصر در بیروت در نامه ای رسمی به وزارت کشور لبنان اعلام کرد که اخیرا در معرض تهدید داعش قرار گرفته است.

وی افزود: ما به دنبال این تهدیدات داعش علیه سفارت مصر در بیروت تدابیر پیشگیرانه ای در اطراف سفارت مصر در بیروت انجام دادیم.