میر کاظمی مطرح کرد:

قوه قضائیه با مفسدان پرونده کرسنت برخورد نکند مجلس وارد می شود

سیاسی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از خاطیان پرونده کرسنت در وزارت نفت مشغول به کارند لذا در صورت عدم برخورد قوه قضائیه با این افراد و متهمان اصلی مجلس وارد گود می شود.

مسعود میر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت دارای دو بخش است یکی آقای یزدان پناه و آقای مهدی هاشمی که پرونده قتل یزدان پناه مبهم است.

وی ادامه داد: در بخش دوم از طریق دلال دیگری فساد دوم اتفاق می افتاد که اسناد و مدارک آن در اختیار مجلس و دستگاه های نظارتی است و کسی نمی تواند آن را رد کند. حتی بعضی از بازجویی هایی که انجام شده افرادی که پول گرفته اند صریحا اعلام کردند از چه کسانی پول گرفته اند.

میرکاظمی اظهار داشت: کمیته ای در مجلس برای تحقیق و تفحص از کرسنت و استات اویل ایجاد شده است که هنوز هم مشغول بررسی این پرونده هستند. منتظر اقدام قوه قضائیه هستیم اگر قوه قضائیه به وظیفه خود عمل کرده و با همه خاطیان برخورد کند که هیچ.

وی تاکید کرد: برخی از این خاطیان امروز در وزارت نفت مسئول شده اند اگر همه کسانی که دست اندرکار بودند محاکمه و مجازات نشوند حتما مجلس وارد می شود.