روز جمعه؛

ابتکار در برنامه «شناسنامه» از فتنه ۸۸ و عبرت های آن می گوید

سیاسی

فتنه ۸۸ و عبرتهای آن، تسخیرلانه جاسوسی و تغییر مواضع برخی تسخیرکنندگان از موضوعاتی است که معصومه ابتکار در برنامه شناسنامه به آن می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر برنامه شناسنامه این هفته میزبان ابتکار است.

 معصومه ابتکار در این برنامه از علت نماندن درامریکا، انتخاب نوع حجاب، تسخیرلانه و تغییرمواضع بچه های لانه، انتخاب به عنوان نخستین زن کابینه، فتنه ۸۸ و عبرتهای آن، محیط زیست و... سخن خواهد گفت

برنامه "شناسنامه" جمعه۲۲ اسفند ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.