اعتراض دولت مصر به حکم صادره علیه حماس

سیاسی

هیئت قضایی کشور مصر که نماینده دولت این کشور در امور دادگاههاست به حکم صادره از سوی دادگاه قاهره علیه حماس اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، هیئت قضایی کشور مصر که نماینده حکومت مصر در دادگاههاست به حکم صادره از سوی دادگاه امور اضطراری قاهره درباره تروریست دانستن حماس اعتراض کرد.

از سوی دیگر مشیر المصری از رهبران حماس اعتراضیه دولت مصر به این حکم را به مثابه اصلاح اشتباه علیه حماس دانست.