فیلم/ ۱۴ کشته و مجروح در یک آتش سوزی در روسیه

سیاسی

وقوع آتش سوزی در یک مرکز تجاری در شهر قازان مرکز تاتارستان دست کم ۱ کشته و ۱۳ مجروح بر جا گذاشت.

فیلم/ ۱۴ کشته و مجروح در یک آتش سوزی در روسیهوقوع آتش سوزی در یک مرکز تجاری در شهر قازان مرکز تاتارستان دست کم ۱ کشته و ۱۳ مجروح بر جا گذاشت.