فیلم/پیشروی های ارتش سوریه در حومه السویداء

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در حومه السویداء در شمال شرق این کشور پیشروی های به دست آورده و بر مناطق جدید مسلط شده است.

فیلم/پیشروی های ارتش سوریه در حومه السویداءبین الملل: ارتش سوریه در حومه السویداء در شمال شرق این کشور پیشروی های به دست آورده و بر مناطق جدید مسلط شده است.