جلسات بدون نتیجه انتخاب رئیس جمهوری لبنان

سیاسی

رئیس پارلمان لبنان جلسه بعدی انتخاب رئیس جمهوری این کشور را به دوم آوریل موکول کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان جلسه بعدی مربوط به انتخاب رئیس جمهوری این کشور را به دوم آوریل(۱۳ فروردین) موکول کرد.

علت این اقدام نبیه بری به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهوری بود در جلسه امروز ۵۲ نماینده بیشتر حضور نداشتند.