النجباء اعلام کرد:

شهر تکریت تحت سیطره نیروهای مردمی و امنیتی عراق

سیاسی

دبیر کل جنبش النجباء یکی از گروههای مردمی از تسلط نیروهای امنیتی و مردمی بر شهر تکریت به شکل کامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، اکرم الکعبی دبیر کل جنبش النجباء یکی از گروههای مردمی عراق گفت: شهر تکریت تحت سیطره نیروهای امنیتی و مردمی به شکل کامل قرار گرفته است.

وی افزود: از استراتژی تخریب روحیه داعش در جنگ شهری استفاده کرده ایم. نیروهای مردمی و امنیتی با مشارکت ساکنان شهر که به نیروی مردمی ملحق شدند وارد شهر شدند.