بازتاب های نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی و آمریکای شمالی/

توزیع نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در شهرهای مختلف آلمان

سیاسی

نامه رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غربی و آمریکای شمالی توسط جوانان در برخی از شهرهای آلمان و هند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به جوانان غربی و آمریکای شمالی، نامه رهبر انقلاب توسط تعدادی از جوانان در شهرهای مختلف آلمان توزیع شد.

توزیع نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط تعدادی از جوانان در فرانکفورت آلمان

تعدادی از جوانان در فرانکفورت آلمان نامه آیت الله خامنه‌ای به جوانان آمریکای شمالی و اروپا را در میان مردم توزیع کردند.

توزیع نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در کلن آلمان

روز گذشته تعدادی از جوانان در کلن آلمان نامه آیت الله خامنه‌ای به جوانان آمریکای شمالی و اروپا را در میان مردم توزیع کردند.

 

توزیع نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در هند

تعدادی از جوانان حیدرآباد هند، با چاپ نامه آیت‌الله خامنه‌ای، آن را میان مردم و در معابر عمومی توزیع کردند.