«میشل عون»:

سید حسن نصرالله یک رهبر استثنایی است

سیاسی

رئیس فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح لبنان در گفتگویی دبیر کل حزب الله لبنان را یک رهبر استثنایی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل عون رئیس فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح در گفتگو با روزنامه الاخبار چاپ لبنان اعلام کرد: سید حسن نصرالله به لحاظ تفکر، شجاعت و حس پدرانه یک فرمانده و رهبر استثنایی محسوب می شود و همه به وی احترام می گذارند و محبت می کنند.

وی درباره رابطه خود با دبیر کل حزب الله لبنان گفت: در ابتدا شاید این رابطه بر اساس منافع بود اما پس از نخستین دیدار به سرعت رشد کرد.

میشل عون خاطرنشان کرد: پس از نخستین دیدار با سید حسن نصرالله حس اعتماد به شما دست می دهد و وی نیز چنین احساسی می کند در غیر اینصورت رابطه تا این سطح تقویت نمی شد. مهمتر از همه اینکه این احساس متقابل فورا به یک پایگاه و دیدگاه مشترک تبدیل شد.

رئیس فراکسیون پارلمانی تغییر و اصلاح در پاسخ به این پرسش که آیا سید حسن نصرالله تاکنون به دیدار شما آمده است گفت: پس از وقوع تفاهم، جنگ 33 روزه رخ داد و شرایط برای چنین دیداری آسان نبود و فرصت فراهم نشد.

وی درباره اینکه آیا به همراه اعضای خانواده با دبیر کل حزب الله لبنان دیدار داشته اید گفت: دخترانم خواهان دیدار با سید حسن نصرالله بودند اما شرایط اجازه نداد.