برگزاري شانزدهمين اجلاس مشترك كنسولي ايران و ترکیه

سیاسی

شانزدهمين نشست مشترك كنسولي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمين نشست مشترك كنسولي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه در تهران برگزار شد.

دراين نشست علي چگني و محمت سامسار مديران كل كنسولي وزارت امورخارجه ايران و تركيه موضوعات كنسولي موجود ميان دو كشور براي گسترش همكاريها و افزايش تسهيلات هرچه بيشتر را جهت رفاه اتباع يكديگر مورد بحث و بررسي قرار دادند.

طرفين با بررسي زمينه هاي رفع مشكلات و موانع موجود براي گسترش مناسبات،چگونگي افزايش تعاملات و تسهيلات حمل و نقلي،رفاه دانشجويان و مقيمين در خاك يكديگر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسان و جرايم سازمان يافته، معاضدقضايي، انتقال محكومين و استرداد مجرمين را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

رئيس هيات ترك را در اين نشست، سفير اين كشور در تهران و نيز مقاماتي چند از وزارتخانه هاي خارجه، دادگستري، كشور و نهادهاي مرتبط با امور اتباع خارجي تركيه همراهي مي كردند كه با همتايان ايراني خود در جوي كاملا صميمانه موضوعات مورد نظر را به بحث گذاشتند.

طرفين نتيجه اجلاس مذكور را مثبت ارزيابي كرده و مقرر شد كه نشست بعدي در سال آينده در تركيه برگزار شود.