مقام سابق صهیونیست خواستار شد

توافق نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران

سیاسی

رئیس سابق سرویس اطلاعات نظامی رژیم اسرائیل خواستار توافق نظامی این رژیم با آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران در صورت لزوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، « آموس یادلین» رئیس سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی خواستار توافق نظامی این رژیم با آمریکا در خصوص اقدام نظامی احتمالی علیه ایران شد.

وی که در کنفرانس تکنولوژی های نوین سخن می گفت گفت آمریکا و رژیم اسرائیل نیاز به یک توافق نظامی دارند تا بر توافق هسته ای آمریکا و ایران سایه بیافکند.

یادلین گفت آمریکا و رژیم اسرائیل باید برنامه هایی تهیه کنند که نه تنها موجب بازدارندگی ایران از تقلب نسبت به توافق هسته ای احتمالی شود بلکه  تضمین استراتژیکی باشد تا ایران به دنبال سلاح اتمی نباشد.

وی گفت: در این توافق باید تصریح شود در صورتی که ایران از توافق هسته ای تخطی کند اسرائیل مجاز است هر اقدامی که می خواهد بکند از جمله اقدام نظامی علیه ایران کاری که قبلا آمریکا از آن حمایت نمی کرد.