صلیب سرخ و هلال احمر خشونت علیه کارکنان خود را محکوم کردند

سیاسی

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نگرانی شدید خود را از موج جدید حملات علیه نیروهای داوطلب و کارکنانشان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، طی ماه گذشته دو نیروی داوطلب و یکی از کارکنان نهضت در سودان کشته شدند. این در حالی است که به داوطلبان در میانمار حمله شده و در گینه تیم هایی که با ابولا مبارزه می کنند به طور میانگین ماهی ۱۰ بار به دلیل سوءتفاهم و تهمت از سوی اعضای جامعه محلی مورد حمله قرار می گیرند.

همچنین در جمهوری آفریقای مرکزی و مناطق دیگر نشان های نهضت آنچنان که باید مورد احترام نیستند و حتی در برخی موارد هدف هم قرار گرفته اند. در سوریه ۴۷ داوطلب از زمان آغاز درگیری تا کنون جان خود را از دست داده اند.

این در حالی است که داوطلبان و کارکنان هر روزه برای کمک به مردم زندگی خود را به خطر می اندازند. آنان با این اعتقاد که تحت حمایت نشان های صلیب سرخ و هلال احمر هستند کار می کنند. نشان هایی که بر اساس قوانین بین المللی به عنوان نشانه آشکاری از بی طرفی و انسانیت هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح شناخته می شوند. به عنوان کارکنان بشردوستی که این نشان ها را با خود دارند، آنان باید از حمله در امان بوده و بتوانند به ایمنی عبور و مرور نمایند. متاسفانه و به طرزی غیرقابل پذیرش، این امر همیشه رعایت نمی شود.

 با این حال تضمین حمایت از داوطلبان و کارکنان به طرز فزاینده ای مشکل شده است، ضمن آن که عوامل مختلفی مانند ماهیت طولانی بحران های موجود، تکثیر کنشگران مسلح و بی احترامی گسترده به حقوق بین المللی بشردوستانه هستند که این افراد را در معرض خطر قرار می دهند. به علاوه، جنگ های داخلی نیز اغلب به آن سوی مرزها گسترش می یابند، با آثاری بسیار که موجب از هم گسیختگی جوامع، تخریب بافت اجتماعی و ایجاد محیط های خشونت آمیزی می شوند که در آن داوطلبان و کارکنان تمام تلاش خود را به خرج می دهند تا فعالیت های نجات بخش خود را انجام دهند.

نیازهای بشردوستانه که حاصل بحران های امروزین هستند، بسیار گسترده است. در این میان داوطلبان و کارکنان صلیب سرخ و هلال احمر نقشی کلیدی در جوامع خود بازی می کنند تا هزینه انسانی چنین بحران هایی را کاهش دهند. بدون احترام و حمایت تمامی طرف ها، این افراد نمی توانند چنین نقش منحصربه فرد و ضروری را در فضایی ایمن انجام دهند. تعداد بی شماری از قربانیان و بازماندگان بحران ها به کمک آن ها احتیاج دارند و فقط به خاطر آن که به دلایل امنیتی از انجام وظیفه این افراد جلوگیری می شود، در معرض خطر قرار دارند.

نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر متشکل از ۱۸۹ جمعیت ملی، فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ از تمامی طرف های دولتی و غیردولتی، نیروها و گروه های مسلح و افراد، جوامع و رهبران فکری می خواهد تا از داوطلبان و کارکنان صلیب سرخ و هلال احمر و نیز دیگر فعالان بشردوست در هر جای جهان حمایت کنند. همچنین از تمامی طرف های درگیر می خواهد تا به الزامات خود بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه عمل کرده و با دادن امکان دسترسی ایمن و بدون محدودیت به نیازمندان، به فعالیت های امدادگران صلیب سرخ و هلال احمر احترام بگذارند.