فیلم/ادامه عملیات آزادسازی صلاح الدین

سیاسی

بین الملل: نیروهای مردمی و امنیتی در استان صلاح الدین همچنان به پیشروی علیه تکفیری ها ادامه می دهند.

فیلم/ادامه عملیات آزادسازی صلاح الدینبین الملل: نیروهای مردمی و امنیتی در استان صلاح الدین همچنان به پیشروی علیه تکفیری ها ادامه می دهند.