بی اعتمادی نخبگان سیاسی افغان به صداقت پاکستان در مذاکرات صلح

سیاسی

رئیس مجلس سنای افغانستان عقیده دارد حمایت همه جانبه اطلاعاتی و نظامی پاکستان از شبه نظامیان طالبان، به خوبی ثابت می کند که افغانستان هرگز نمی تواند برای ایجاد صلح و ثبات به پاکستان امیدوار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «فضل هادی مسلم یار» رئیس مجلس سنای افغانستان (مشرانوجرگه) گفت: من پشتیبان صلح و ثبات در افغانستان هستم، اما به صداقت پاکستان در مذاکرات صلح اعتماد ندارم.

وی با اشاره به سابقه حمایت اسلام آباد از طالبان، به اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هشدار داد که برای پیشبرد مذاکرات صلح، روی کمک پاکستان حساب نکند و به آنها اعتماد نداشته باشد. به عقیده وی، حمایت همه جانبه اطلاعاتی و نظامی پاکستان از شبه نظامیان طالبان، به خوبی ثابت می کند که افغانستان هرگز نمی تواند برای ایجاد صلح و ثبات به پاکستان امیدوار باشد.

مسلم یار افزود: رئیس جمهور اشرف غنی، باید از پاکستان تضمین بگیرد که اگر طالبان وارد گفتگوهای صلح شد، اسلام آباد از گروه های شبه نظامی دیگر، برای فشار بر دولت افغانستان استفاده نکند.

قابل ذکر است که روابط کابل ـ اسلام آباد از زمان استقرار دولت وحدت ملی به طور چشمگیر و بی سابقه ای بهبود یافته و اشرف غنی بارها به کمک های پاکستان برای برقراری صلح در افغانستان ابراز امیدواری کرده است، اما فضای بی اعتمادی هنوز در میان اکثر نخبگان افغان نسبت به صداقت پاکستان دیده می شود.