جو بایدن:

نامه سناتورها به رهبران ایران «دون شان» کنگره بود

سیاسی

معاون رئیس جمهور آمریکا با انتشار بیانیه ای به شدت نسبت به اقدام ۴۷ سناتور جمهوریخواه در ارسال نامه به رهبران ایران در مورد توافق هسته ای، اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، «جو بایدن» با اشاره به اینکه خود ۳۶ سال در سنا حضور داشته است اقدام این ۴۷ سناتور برای ارسال نامه به رهبران ایران را دون شأن این نهاد خوانده است.

معاون رئیس جمهور آمریکا نوشت: نامه ای که روز ۹ مارس توسط ۴۷ سناتور آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران ارسال شد و آشکارا برای تضعیف رئیس جمهور رسمی آمریکا در بحبوجه مذاکرات بین المللی حساس طراحی شده است، دون شأن نهادی است که من برای آن احترام قائلم. ​ 

۴۷ سناتور جمهوریخواه آمریکا در نامه‌ ای سرگشاده به رهبران ایران، هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ ای با دولت آمریکا، بدون نظر موافق کنگره، پس از ریاست جمهوری اوباما دوام نخواهد یافت.

در همین رابطه «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به نامه ۴۷ سناتور جمهوریخواه به رهبران ایران در مورد توافق احتمالی هسته ای، با انتقاد از این اقدام از آنها خواست در مذاکرات هسته ای دخالت نکنند.