آغاز عملیات پاکسازی زادگاه دیکتاتور معدوم؛

ورود نیروهای امنیتی و مردمی به مرکز تکریت/فرار گسترده داعشیها

سیاسی

رسانه های عراق از آغاز عملیات آزادسازی شهر تکریت از لوث تروریستهای تکفیری داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، یک منبع امنیتی عراقی گفت از بامداد امروز عملیات آزادسازی شهر تکریت از اشغال باندهای تروریستی داعش آغاز شده است و نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی با پشتیبانی نیروی هوایی و آتش توپخانه ای در حال پیشروی به داخل شهر هستند.

از سوی دیگر، الفرات از ورود نیروهای امنیتی و مردمی به خیابانهای اصلی تکریت و پیشروی در محله القادسیه این شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و مردمی توانستند وارد خیابانهای شهر تکریت مرکز استان صلاح الدین پس از محاصره آن از محورهای متعدد شوند. نیروهای عراقی در حال پیشروی دهستند.

پیشتر نیروهای امنیتی و مردمی، ناحیه العلم را به طور کامل از لوث باندهای تروریستی داعش پاکسازی کرده بودند.

خیابانهای محله القادسیه تکریت مملو از اجساد تکفیریهاست

الفرات همچنین گزارش داد در پی آغاز عملیات نیروهای امنیتی و مردمی برای آزادسازی تکریت، خیابانهای محله القادسیه در مرکز تکریت مملو از اجساد تروریستهای داعش شده است.

نیروهای امنیتی و مردمی امروز توانستند استحکامات و مواضع تروریستهای داعش را در هم بکوبند.