فیلم/ تظاهرات ضد پلیس در اعتراض به قتلهای بدون محاکمه

سیاسی

اعتراضات مردم شهر مدیسون در ایالت ویسکانسین که در واکنش به قتل یک جوان سیاه پوست آغاز شده همچنان ادامه دارد بطوریکه شب گذشته هزاران نفر در این شهر دست به تظاهرات زدند.

هنوز دادگاه رسیدگی به پرونده قتل این جوان سیاه پوست تشکیل نشده اما با توجه به تجربه های قبلی امکان تبرئه عامل قتل این جوان بسیار زیاد است. این وضعیت در حالی است که عامل قتل یک بی خانمان در لس آنجلس که هفته گذشته رخ داد نیز از تعقیب قضایی در امان مانده است. 

قتل این جوان سیاه پوست در حالی رخ می دهد که چند روز قبل دادگستری آمریکا اعلام کرد که پلیس شهر فرگوسن در جریان قتل «مایکل براون» در تابستان سال جاری و حوادث پس از آن با خشونت و نژادپرستی برخورد کرده است. 

هر چند پلیسی که عامل قتل مایکل براون بود از اتهام قتل تبرئه شد اما اعتراضات مردم آمریکا به این حادثه که چند ماه ادامه داشت نشان داد مردم این کشور در برابر نژادپرستی و بی عدالتی ساکت نمی مانند بر همین اساس انتظار می رود قتل این جوان سیاه پوست در ویسکانسین عاملی باشد برای از سرگیری مجدد اعتراضات ضد نژادپرستی.

فیلم/ تظاهرات ضد پلیس در اعتراض به قتلهای بدون محاکمهاعتراضات مردم شهر مدیسون در ایالت ویسکانسین که در واکنش به قتل یک جوان سیاه پوست آغاز شده همچنان ادامه دارد بطوریکه شب گذشته هزاران نفر در این شهر دست به تظاهرات زدند.