آغاز هفدهمین اجلاس خبرگان/انتخاب هیات رئیسه جدید دردستورکار اجلاس

سیاسی

هفدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری دقایقی پیش آغاز شد که یکی از دستور کار های این اجلاس انتخاب هیات رییسه جدید خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری با سخنرانی آیت الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان صبح امروز در محل مجلس قدیم شورای اسلامی آغاز شد.

این اجلاس که به مدت دو روز برگزار می شود، انتخاب رئیس مجلس خبرگان در دستور کار اولین روز آن قرار دارد. بر اساس آیین نامه این مجلس چنانچه هریک از اعضای هیات رئیسه فوت کنند یا استعفا دهند مجلس خبرگان موظف است در نخستین اجلاس برای جایگزینی آنان اقدام کند.

علاوه بر انتخاب هیات رییسه جدید مجلس خبرگان رهبری، مهمترین مسایل جاری کشور نیز در این اجلاس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان ، ابتدا اعضایی که داوطلب ریاست خبرگان هستند مشخص و سپس رای گیری انجام می شود. برای کسب عنوان ریاست مجلس خبرگان کسب نصف بعلاوه یک رای ضروری است.

بنابراین گزارش، مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقهای «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر  ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد.

 آیت الله علی مشکینی از سال 86 -1361 ، آیت الله هاشمی رفسنجانی از سال 89 - 1386 و آیت الله مهدوی کنی از سال 94 -1389  ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشته اند.

در پی رحلت آیت الله مهدوی کنی در مهرماه 94 ، در این اجلاس ، رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری برای مدت یکسال انتخاب می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__hggasdgjhsagd_once']