فیلم/عملیات موفق ارتش سوریه در حومه درعا

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه طی عملیاتی در حومه درعا تلفات سنگینی به تروریستها وارد کردند و قریب به 600 تروریست را به هلاکت رساندند.

فیلم/عملیات موفق ارتش سوریه در حومه درعابین الملل: ارتش سوریه طی عملیاتی در حومه درعا تلفات سنگینی به تروریستها وارد کردند و قریب به 600 تروریست را به هلاکت رساندند.