عبدالله:

کابینه دولت افغانستان به زودی تکمیل می‌شود

سیاسی

عبدالله عبدالله رئيس اجرائي دولت افغانستان مي گويد به زودی ۱۷ وزير باقيمانده پس از انتخاب هيات اداري مجلس، برای اخذ رای اعتماد معرفي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، بعد از گذشت چند ماه از استقرار دولت وحدت ملی افغانستان، هنوز کابینه این کشور تکمیل نشده است.

دکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرائي دولت افغانستان مي گويد به زودی ۱۷ وزير باقي مانده پس از انتخاب هيات اداري مجلس، برای اخذ رای اعتماد معرفي خواهد شد.

اين در حالي است كه تا دو روز پیش مجلس افغانستان در تعطیلات به سر می برد و اکنون باید دید روند تکمیل کابینه دولت افغانستان به کجا خواهد رسید.

اعضاي مجلس افغانستان پيش از رفتن به تعطیلات زمستاني به ۸ وزير و رئيس عمومي امنيت ملي راي اعتماد داده بودند.