از سوی معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون بودجه 93

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ه تبصره11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

ماده 1- در اجرای جزء 1 بند ه تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اخذ مصوبه شورای اقتصاد (شامل توجیه فنی و اقتصادی، سقف تعهد دولت، زمان‌بندی سرمایه‌گذاری و بازپرداخت، حداقل افزایش بازدهی (راندمان) هر نیروگاه) برای طرح‌های موضوع جزء یادشده اقدام کند.

ماده 2- وزارت نیرو مقادیر تا دو سال سوخت صرفه جویی شده قراردادهای منعقده در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد را پس از اجرا و بهره برداری در پایان هر فصل تأیید و پس از اخذ تأییدیه وزارت نفت، در مورد مقادیر سوخت صرفه جویی شده مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می نماید. سازمان مذکور پس از تأیید ارزش سوخت‌های صرفه جویی شده که توسط وزارت نفت اعلام می شود و تعیین مبلغ مربوط در سقف مصوبه شورای اقتصاد، مراتب را جهت اقدام به وزارت نفت ابلاغ می‌کند.

ماده 3- وزارت نفت مکلف است ظرف دو ماه پس از اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تحویل سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام به شرکت بازرگانی نفت خام (مورد تأیید وزارت نفت) معرفی شده توسط سرمایه گذاران اقدام و مراتب را جهت اعمال حساب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. شرکت یادشده مجاز است بر اساس رویه های جاری و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور نفت خام تحویلی به خارج از کشور با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران اقدام کند و وجوه حاصله را به صورت ارزی در اختیار سرمایه گذار قرار ‌دهد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 13/ 12/ 1393 برای اجرا به وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N761343