بیش از 100 ازبکستانی به طالبان پیوستند

سیاسی

مقامات محلی این کشور گزارش دادند که بیش از صد نفر از اتباع کشور ازبکستان به صف طالبان پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، در حال حاضر تعداد زیادی از اتباع ازبکستانی در مناطق مختلف افغانستان مخصوصا در استان فاریاب، همراه طالبان دست به اقدامات مسلحانه زده و موجب ناامنی در این کشور می شوند.

بنابر گفته های رسمی وزارت کشور افغانستان تا کنون تعداد زیادی از جنگجویان خارجی در درگیری با نیروهای امنیتی افغانستان کشته و یا بازداشت شده اند.

در حال حاضر شمار زیادی از جنگجویان ازبکستانی و تاجکستانی در استان های شمالی و شمال شرقی افغانستان در میان طالبان حضور دارند.