شورای همکاری خلیج فارس:

عربستان سعودی میزبان گفتگوهای یمن است

سیاسی

شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که ریاض پایتخت عربستان سعودی میزبان گفتگوهای یمن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با درخواست عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن درباره برگزاری مذاکرات طرف های یمنی در ریاض موافقت کرد.

دفتر پادشاهی عربستان سعودی با صدور بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد که این اقدام با موافقت «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان صورت گرفته است.

عربستان سعودی که همواره در امور داخلی یمن مداخله داشته است در این بیانیه مدعی شد: امنیت یمن جزء جدایی ناپذیر امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

از سوی دیگر احزاب یمنی در جلسه گفتگوهای خود در صنعاء که تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام شد با تعیین سقف زمانی برای مذاکرات به طوری که بیش از دو هفته برای بررسی تمامی مسائل مورد مناقشه به طول نینجامد موافقت کردند. گروههای سیاسی مهم یمن از جمله انصارالله و کنگره ملی با انتقال محل گفتگوها به خارج از صنعاء به ویژه ریاض به صراحت مخالفت کرده اند.