حیدری طیب در تشریح بودجه ۹۴ عنوان کرد:

کاهش وابستگی به نفت و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی

سیاسی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۹۴ را به واسطه کاهش وابستگی به نفت زمینه ساز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی می داند.

حیدری طیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین ویژگی های بودجه سال ۹۴ گفت: می توان گفت مهمترین ویژگی بودجه امسال، کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: می توان گفت این اقدام واقعا یک حرکت بسیار مثبت و شایسته از سوی دولت و نمایندگان مجلس بود که توانستند وابستگی به نفت را تا حد قابل توجهی در بودجه امسال کاهش دهند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می توان گفت میزان وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۴ به کمتر از ۳۱ درصد رسیده است که به نسبت سال های قابل بسیار قابل توجه است.

حیدری طیب با اشاره به اینکه گفته می شود هزینه های دولت غیر از افزایش حقوق ها تقریبا صفر بوده است، گفت: شاید واقعی نباشد که این مطلب گفته شود، اما تلاش بر این بوده که هزینه ها کاهش یابد.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش وابستگی بودجه به نفت افزود: قطعا تامین هزینه ها با توجه به کاهش محسوس وابستگی ها به نفت بسیار دشوار است اما می توان با توجه به اقتصاد مقاومتی و حرکت در این مسیر بسترهایی را فراهم سازیم که این کاهش وابستگی در نهایت کاملا مثبت و به نفع کشور باشد.

وی با اشاره به منابع تامین درآمد برای دولت گفت: در این زمینه نیز بسترهایی دیده شده است که از آن جمله می توان به منابع مالیاتی اشاره کرد.

حیدری طیب ادامه داد: پرداخت مالیات باید به گونه ای باشد که نتیجه اش را بتوانیم در جامعه لمس کنیم. در حال حاضر بسیاری از جمله مشاغل زیر زمینی فرارهای مالیاتی دارند که باید راه بر این مشاغل بسته شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: بودجه امسال در بخش هایی نیز با ضعف هایی همراه بود که به عقیده من می شد این مسائل را مرتفع ساخت.