منشور ۲۴ گانه اصول‌گرایی منتشر شد

تسنیم نوشت:

 منشور اصولگرایی که در جلسات مشترک میان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز به تصویب رسیده و محور وحدت جریان اصول‌گرایی محسوب می‌شود، دارای 12 باید با عنوان شاخص و 12 نباید است.

کد N760827