ادامه دخالتهای غرب؛

یونکر خواستار تشکیل ارتش اروپایی در خصوص اوکراین شد

سیاسی

رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به ضعف عملکرد اتحادیه اروپا در بحران اوکراین بر لزوم تشکیل ارتش واحد این اتحادیه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا از جمله کمبودهای اتحادیه اروپا در واکنش به بحران اوکراین را نبود یک ارتش واحد برای عکس العمل مناسب دانست. وی در گفتگو با هفته نامه «ولت آم زونتاگ» تاکید کرد: وجود چنین ارتشی به روسیه این پیام را انتقال می دهد که ما در دفاع از ارزش های اتحادیه اروپا جدی هستیم.

به گفته یونکر، وجود چنین ارتشی به اروپایی ها کمک می کند که سیاست خارجی و امنیتی مشترکی را شکل داده و مسئولیت خود در برابر تحولات بین المللی را به عهده بگیرند. وی در عین حال تاکید کرد وجود چنین ارتشی به معنای رقابت با پیمان نظامی ناتو نخواهد بود.

نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ در ادامه یادآور شد این مسئله می تواند به هنگام همکاری های نظامی سبب همکاری های نزدیک شده و از افزایش تنش ها بکاهد. یونکر در بخش دیگری از این مصاحبه در این مورد که اروپا در حال از دست دادن وجهه خود است هشدار داد و افزود: به نظر می رسد در سیاست خارجی کسی ما را جدی نمی گیرد.

وی در عین حال با رد گزینه نظامی برای حل بحران ها، متوسل شدن به نظامی گری را راهی اشتباه دانست و گفت، راه نظامی موجب تضعیف سیاست و دیپلماسی می شود.