دور آتی مذاکرات در لوزان سوئیس برگزار می شود

سیاسی

دور آتی مذاکرات ایران و آمریکا با حضور وزرای امور خارجه دو کشوردر لوزان سوئیس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دور آتی مذاکرات بین ایران و آمریکا از روز ۲۴  تا ۲۹ اسفندماه در لوزان سوئیس برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، این مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان و جان کری وزیرامورخارجه آمریکا و تیم هسته ای دو کشور خواهد بود.

مذاکرات هفته گذشته نیز در مونترو سوئیس برگزار شد که در پایان مذاکرات مونترو نشست عمومی ایران و ۱+۵ در سطح معاونان برگزار شده است.

در دو دور گذشته مذاکرات در سوئیس پیشرفت هایی در حوزه فنی حاصل شده  و این امید وجود دارد که در دور آتی از ۲۴ اسفندماه با دستیابی به پیشرفت های بیشتر طرفین در ضرب الاجل پایان مارس به پیشرفت های محسوس برای حصول توافق جامع دست پیدا کنند.