رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات داوری حزب ندای ایرانیان انتخاب شدند

سیاسی

با رای اعضای هیات داوری، «مرتضی ارجمند» به عنوان رئیس هیات، «اشکان مجللی» نایب رئیس و «فرازد رادبوی» دبیر هیات داوری حزب ندای ایرانیان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر جلسه هیات داوری حزب ندای ایرانیان برگزار شد. در این جلسه رئیس، نایب رئیس و دبیرهیات داوری حزب ندای ایرانیان با رای اکثریت اعضای این هیات انتخاب شدند. 

بر اساس این گزارش مرتضی ارجمند رئیس هیات داوری، نایب رئیس اشکان مجللی و دبیر هیات داوری فرازد رادبوی از سوی اعضا انتخاب شدند.