پیونگ یانگ، سئول را به دست داشتن در حمله به سفیر آمریکا متهم کرد

کد N760242